Phương thức Thanh Toán

Phương thức Thanh Toán 1. Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt: Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại công ty của chúng tôi. 2. Phương thức thanh toán chuyển khoản: Thông tin tài khoản: Ngay khi nhận được thông báo đã chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách.

0898.933.111