Cho Sản Xuất Bê Tông

Phụ gia Sika ứng dụng cho sản xuất và trộn bê tông rất đa dạng gồm,Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông,Tấm sàn, nền móng, tường, cột, dầm, đà, cấu kiện có mật độ cốt thép dày,tiếp vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho đồng thời vào nước đã được định lượng tại trạm trộn.
Khi cho Phụ gia Sika trực tiếp vào bê tông tươi vừa mới trộn, hiệu quả về tính hóa dẻo sẽ rõ rệt hơn.Bê tông dự ứng lực, cọc nhồi cường độ cao, cầu và kết cấu công xon (đúc hẫng), cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.
Thi công Phụ gia Sika được gia tăng và kéo dài thời gian ninh kết. Tuy nhiên nếu bảo dưỡng đúng cách thì cường độ cuối cùng và các đặc tính của bê tông không bị ảnh hưởng.
Tránh đầm rung bê tông hoặc đụng chạm vào cốt thép khi bê tông đang ninh kết.

Các dòng Phụ Gia Sika dùng cho Trộn Bê Tông phổ biến hiện nay:

phụ gia sika trộn bê tông

phụ gia trộn bê tông

SiKAMENT

PLASTiMENT® 200

ANTiSOL® E / ANTiSOL® S

Hiển thị tất cả 4 kết quả

0898.933.111