Sửa Chữa và Bảo Vệ Bê Tông

Là loại Phụ gia sika chỉnh sữa bê tông cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa Xi măng-Cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm,Làm tăng chất lượng xi măng: lớp hồ dầu, lớp vữa dặm vá mỏng, lớp vữa trát chống thấm, lớp vữa cán sàn, vữa sửa chữa bê tông, lớp lót chống mài mòn, vữa dán gạch, vữa xây.

sữa chữa bảo vệ bê tông

sữa chữa bảo vệ bê tông

SỬA CHỮA & BẢO VỆ BÊ TÔNG
Sika® Latex TH Sika® Monotop® Sika® Refit 2000
Sikagard® 75 Epocem
Sikagard® 905 W
Sikadur® 731
Sikadur® 732
Sikadur® 752

Hiển thị tất cả 7 kết quả

0898.933.111